Šiaulių turizmo informacijos centras

Pirmoji dviračio nuomos valanda – nemokamai

Nuolaida taikoma su:

Šiaulių turizmo informacijos centras stiprina Šiaulių miesto ir regiono ekonominę, sociokultūrinę, rekreacinę gerovę per turizmo informacijos skleidimą ir vietos rinkodarą, formuoja turistinį miesto įvaizdį ir tarptautinį jo žinomumą.  Šiaulių TIC svečiams ir miesto gyventojams teikia informaciją apie Šiaulių miesto ir regiono istoriją, lankytinas vietas, vykstančius renginius, turizmo paslaugas bei galimybes. Taip pat organizuoja miesto renginius ir vykdo įvairius komunikacinius projektus, susijusius su Šiaulių miesto įvaizdžio stiprinimu, vietinių gyventojų tapatumo skatinimu ir turistų srautų didinimu.

 

Šiaulių turizmo informacijos centras

Adresai

Vilniaus 213