Tarptautinio studento / mokinio / pedagogo pažymėjimo įsigijimo taisyklės

 1. Šios tarptautinio studento / mokinio / pedagogo pažymėjimo (toliau – Pažymėjimo) įsigijimo taisyklės šalims yra privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pažymėjimo įsigijimo ir pristatymo sąlygos ir pinigų grąžinimo sąlygos
 2. Tarptautinis studento pažymėjimas išduodamas nuolatinių arba ištęstinių studijų studento statusą turintiems asmenims. Lietuvoje studijuojančių asmenų statusas tikrinamas Studentų registre.
 3. Užsienyje studijuojančių asmenų statusas tikrinamas oficialiuose dokumentuose iš aukštosios mokyklos (studijų patvirtinimas), kuriuos turi pateikti studentas. Oficialiame dokumente turi matytis nuolatinių studijų statusas ir studijų periodas, į kurį atsižvelgus bus parenkamas pažymėjimo galiojimo terminas.
 4. Tarptautinio studento pažymėjimo galiojimo terminas yra fiksuotas: galioja iki 16 mėn., skaičiuojant nuo einamųjų metų rugsėjo iki sekančių metų pabaigos. Kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pradedamas naujas pažymėjimų galiojimas iki kitų metų pabaigos. Užsisakant po rugsėjo mėnesio, pažymėjimas galios trumpiau. Pvz. a) 1 – 3 kursų studentams galioja 16 mėn., skaičiuojant nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki sekančių metų pabaigos (pvz: 2023/09-2024/12); b) paskutinių kursų studentams galioja 12 mėn., skaičiuojat nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (pvz: 2023/09-2024/09); c) paskutinių kursų studentams, kurių studijų laikotarpis yra trumpesnis, pavyzdžiui 3,5 ar 1,5 metų, Pažymėjimas galioja 9 mėn., skaičiuojat nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. (pvz: 2023/09-2024/05).
 5. Klausytojams, papildomų studijų, išlyginamųjų studijų studentams bei neformaliojo profesinio ugdymo mokyklų mokiniams  Pažymėjimas neišduodamas.
 6. Akademinių atostogų metu pažymėjimas yra išduodamas.
 7. Tarptautinis mokinio pažymėjimas išduodamas Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų bei gimnazijų mokiniams nuo 12 metų. Mokinio statusas tikrinamas Mokinių registre. Kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pradedamas naujas pažymėjimų galiojimas iki kitų metų pabaigos. Užsisakant po rugsėjo mėnesio, pažymėjimas galios trumpiau. Paskutiniais mokslo metais galiojimas yra iki 12 mėn. ir galioja iki rugsėjo 30 d. (pvz. 2023/09-2024/09). a) Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams tarptautinio mokinio pažymėjimo galiojimo terminas yra fiksuotas: galioja 16 mėn., skaičiuojant nuo kiekvienų akademinių metų rugsėjo 1 d. iki sekančių metų pabaigos (pvz: 2023/09-2024/12); b) Profesinių mokyklų mokiniams tarptautinio mokinio pažymėjimo galiojimo terminas yra fiksuotas: galioja iki 16 mėn., skaičiuojant nuo kiekvienų akademinių metų rugsėjo 1 d. iki sekančių metų pabaigos (pvz: 2023/09-2024/12).
 8. Tarptautinis pedagogo pažymėjimas išduodamas pedagoginį darbą dirbantiems asmenims. Pareigybių, kurias atliekant darbas laikomas pedagoginiu, sąrašas skelbiamas LR Seimo tinklapyje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219282# Pedagogo statusas tikrinamas Pedagogų registre.
 9. Tarptautinio pedagogo pažymėjimo galiojimo terminas yra fiksuotas: galioja iki 16 mėn., skaičiuojant nuo kiekvienų akademinių metų rugsėjo 1 d. iki sekančių metų pabaigos (pvz: 2023/09-2024/12). Kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pradedamas naujas pažymėjimų galiojimas iki kitų metų pabaigos. Užsisakant po rugsėjo mėnesio, pažymėjimas galios trumpiau.
 10. Pažymėjimo užsakovas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
 11. Kilus įtarimui dėl duomenų teisingumo, ISIC Lietuva turi teisę kreiptis į mokymosi įstaigą dėl duomenų patikrinimo. Užsakovui pateikus melagingus duomenis, ISIC Lietuva pasilieka teisę negrąžinti užsakymo metu sumokėtų pinigų už Pažymėjimą. Taip pat turi teisę kreiptis į atsakingas institucijas dėl duomenų klastojimo pagal LR baudžiamąjį kodeksą, 300 str.
 12. Užsakymo formoje pasirinkus „Atsiimti ir susimokėti…“ Pažymėjimo gamyba pradedama tik atvykus į pasirinktą išdavimo biurą, pateikus asmens dokumentą ir apmokėjus už pažymėjimą.
 13. Užsakymo formoje pasirinkus „Pristatyti pažymėjimą į namus…“ Pažymėjimas pagaminamas per 1-4 darbo dienas nuo užsakymo datos. Išimtiniais atvejais užsakovas informuojamas apie gamybos sustabdymą. Užsienio aukštųjų mokyklų studentams ISIC išdavimas gali trukti ilgiau, kol aukštoji mokykla, esant reikalui, patvirtins studento statusą. Užsakovui el. paštu atsiunčiamas pranešimas apie Pažymėjimo pagaminimą ir išsiuntimą.
 14. Pažymėjimą pristatant į namus Lietuvos pašto registruota siunta, Pažymėjimas Lietuvos ribose keliauja apie 2-5 darbo dienas. Užsienyje pristatymas gali trukti iki 14 darbo dienų. Jeigu po 5 darbo dienų nuo Pažymėjimo išsiuntimo registruota siunta užsakovas negauna pranešimo apie siuntą, užsakovas gali kreiptis el. paštu info@isic.lt ir ISIC Lietuva suteiks siuntos numerį arba kitą reikalingą informaciją.
 15. Pažymėjimą pristatant į LP Express terminalus, Pažymėjimas Lietuvos ribose keliauja 1 darbo dieną. Jeigu po 2 darbo dienų nuo Pažymėjimo išsiuntimo LP Express terminalu užsakovas negauna pranešimo apie siuntą, užsakovas gali kreiptis el. paštu info@isic.lt ir ISIC Lietuva suteiks siuntos numerį arba kitą reikalingą informaciją.
 16. Klaidingai nurodžius adresą ar neatsiėmus registruotos siuntos Lietuvos pašto skyriuje per 30 dienų, siunta grąžinama siuntėjui ir ją galima atsiimti centriniame ISIC Lietuva biure arba susimokėti už papildomą persiuntimą.
 17. Klaidingai nurodžius adresą/kontaktus ar neatsiėmus siuntinio iš LP Express terminalo per 5 dienas, siunta nuvežama į LP Express logistikos centrą. Siuntą per 30 dienų galima atsiimti iš centrinio LP Express logistikos centro.
 18. Užsakymo formoje nurodytu el. paštu ir/arba telefonu būsite informuoti apie pažymėjimo techninę informaciją t.y. užsakymo būklę, Pažymėjimo galiojimo pabaigą, technologines naujoves ir pan.
 19. Praradus, sugadinus, nuplėšus apsauginį laminato sluoksnį, Pažymėjimo dublikatas neišduodamas. Tokiu atveju Pažymėjimas gali būti užsakomas iš naujo ir senasis automatiškai užblokuojamas sistemoje.
 20. Praradus Pažymėjimą dublikatas neišduodamas. Tokiu atveju Pažymėjimas gali būti užsakomas iš naujo ir senasis automatiškai užblokuojamas sistemoje. Apie Pažymėjimo pametimą informuoti el. paštu info@isic.lt
 21. Bet kokia informacija, susijusi su asmens duomenimis, kuri yra užregistruojama www.isic.lt laikoma slaptai ir neviešinama, naudojama tik pažymėjimo gaminimo metu. Išimtiniais atvejais šie duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, su kuriomis yra pasirašytos sutartys ir tik tiek, kiek tai reikalinga ISIC pažymėjimo administravimui organizuoti ir tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti, nepažeidžiant BDAR reglamento ir Lietuvos Respublikos įstatymų.
 22. Jeigu klientas užsisako pažymėjimą, kuriam, pagal ISIC įsigijimo taisykles pažymėjimas negali būti išduodamas, tai yra vertinama kaip užsakovo kaltė ir pinigų grąžinimo atveju ISIC pasilieka teisę taikyti 2 Eur aptarnavimo mokestį. 
 23. Pinigų grąžinimo atveju, nurodyta suma klientui pervedama į tą pačią sąskaitą, iš kuriuos buvo atliktas mokėjimas.
 24. ISIC Lietuva pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 25. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.