Nuolaida transportui

  Viešasis transportas Lietuvos geležinkeliai Tarpmiestiniai autobusai
Studentams -80% terminuotiems
-50% vienkartiniams
-50% kelionėms Lietuvoje -50% nuolaida
Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams -80% terminuotiems
-50% vienkartiniams
-30% kelionėms Lietuvoje
(komercinė nuolaida)
Nuolaida netaikoma
Profesinių mokyklų mokiniams -80% terminuotiems
-50% vienkartiniams
-50% kelionėms Lietuvoje -50% nuolaida
Pedagogams Nuolaida netaikoma Nuolaida netaikoma Nuolaida netaikoma
  Viešasis transportas
Studentams -80% terminuotiems
-50% vienkartiniams
Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams -80% terminuotiems
-50% vienkartiniams
Profesinių mokyklų mokiniams -80% terminuotiems
-50% vienkartiniams
Pedagogams Nuolaida netaikoma
  Lietuvos geležinkeliai
Studentams -50% kelionėms Lietuvoje
Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams -30% kelionėms Lietuvoje
(komercinė nuolaida)
Profesinių mokyklų mokiniams -50% kelionėms Lietuvoje
Pedagogams Nuolaida netaikoma
  Tarpmiestiniai autobusai
Studentams -50% nuolaida
Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams Nuolaida netaikoma
Profesinių mokyklų mokiniams -50% nuolaida
Pedagogams Nuolaida netaikoma

Teisę naudotis transporto lengvatomis įrodo tiek fizinis, tiek ir virtualus ISIC studento pažymėjimas mobiliajame telefone.  Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimą dėl skaitmeninio studento pažymėjimo galiojimo, norint įrodyti studento/moksleivio statusą viešojo transporto lengvatai gauti rasite šioje nuorodoje. Visą sąrašą dokumentų, suteikiančių teisę naudotis viešojo transporto lengvatomis, rasi čia.

Viešojo transporto lengvata gali pasinaudoti:

  1. studentai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą;
  2. mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  3. mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
  4. mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  5. mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

Pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, viešojo transporto lengvatos taikomos studentams/ moksleiviams, kurie yra:

1) Lietuvos Respublikos piliečiai;

2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;

3) Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių šeimos nariai, turintys Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;

4) užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

5) užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.

Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir jų šeimos nariams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose, teikiamos tokios pačios važiavimo keleiviniu transportu lengvatos kaip ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

ES aukštųjų mokyklų ir ES ekonominės erdvės valstybių studentai, norėdami pasinaudoti viešojo transporto lengvata, privalo pateikti tarptautinį studento pažymėjimą ISIC (International Student Identity Card) ir asmens tapatybės dokumentą, patvirtinantį keliaujančiojo ES valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės pilietybę. Kitų užsienio valstybių piliečiai, norėdami pasinaudoti lengvata, papildomai privalo pateikti laikiną arba ilgalaikį leidimą gyventi ES.

INFORMACIJĄ APIE TRANSPORTO NUOLAIDAS UŽSIENIO VALSTYBĖSE SU ISIC RASI ŠIOJE NUORODOJE