Lietuvos etnografijos muziejus

40% įėjimui renginių metu

50% nuolaida įėjimui

Nuolaida taikoma su:

ISIC (Student card) ISIC (Scholar card)

Lietuvos etnografijos muziejus – tai vienas didžiausių (195 ha) ir daugiausiai eksponatų (140 pastatų ir daugiau nei 88 827 kilnojamų eksponatų) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. Muziejus atspindi XVIII a. pab. – XX a. pirmos pusės visų Lietuvos regionų: Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos valstiečių bei miestelėnų buitį, darbus, tradicijas.

Įėjimo bilieto kaina: Nuo 2018 m. spalio 16 d. iki 2019 m. gegužės 1 d. Muziejus lankomas kaip parkas. Bilieto kainos: Suaugusiems – 3,00 EUR; Asmenims, kuriems taikomos nuolaidos bei lengvatos – 1,50 EUR Kainos sezono metu Įėjimo bilieto kaina: suaugusiems – 5,00 EUR. 2. Įėjimo bilietų kainos asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos: Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas – 2,50 EUR; aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu – 2,50 EUR

Kontaktai

Adresai

L. Lekavičiaus g. 2
El.p.: info@lemu.lt

Tau taip pat gali patikti: